ЦЕНИprices

За да улесни своите бизнес клиенти и подпомогне планирането на разходите, ИКО ПЛЮС ООД създаде счетоводни пакети, които изцяло покриват нуждите на бизнеса. Вие сами можете да прецените от кой пакет имате нужда, съобразно вашите
потребности и обем на бизнеса.

Пакетите са създадени на принципа „всичко включено в цената“ и избирайки един от тях вие осигурявате на вашата компания адекватно счетоводно обслужване, съответствие на бизнес дейностите ви с данъчното, трудовото и осигурителното законодателство. Вие плащате пакетна цена. Ние не таксуваме нашите клиенти допълнително за всяка операция или услуга, която ползват, всичко е включено в пакетите.

Цените са разделени в следните категории:

1. Фирми регистрирани по ЗДДС
2. Услуги по администриране на персонала
3. Счетоводни услуги за ЮЛНЦ
4. Фирми нерегистрирани по ЗДДС
5. Европейски проекти – по договаряне

online free plagiarism checkeressay online service

This is the perfect place to purchase inexpensive essays on the internet if you’re looking for an affordable solution. You can not only purchase cheap write my paper for me cheap essays, but you are also able to add additional options to the order. Some companies even permit you to set two deadlines for your order, which can save you the time of having to make last minute revisions. With cheap essay papers on the internet, you will be able to get premium quality work at a fraction of the price.