Счетоводна къща „ИКО ПЛЮС” ООД е основана през 2003г. от екип от специалисти с професионален и дългогодишен опит в областта на счетоводството и финансите.

Екипът ни е с отлични познания на действащото счетоводно и данъчно законодателство. Работи успешно с националните и международни стандарти. 15–годишният ни опит ни дава знания и увереност какво е необходимо за стартирането, развитието и успеха на всеки един бизнес.

Наши водещи принципи са индивидуалното коректно отношение, качеството, точността, законосъобразността, професионализмът и конфиденциалността.

Целта ни е да бъдем партньори на нашите клиенти и чрез доброто счетоводно обслужване да осигурим полезна финансова информация, която да подпомага и вземането на правилните бизнес решения.

Счетоводна къща „ИКО ПЛЮС” ООД разполага с опитни специалисти, квалифицирани в следните области:

• Земеделие, озеленяване и горско стопанство
• Производство
• Търговия
• Хотелиерство и ресторантьорство.
• Информационни технологии и услуги
• Образование
• Хуманно здравеопазване
• Дейности на Юридически лица с нестопанска цел
• Европейски проекти

Ние сме обезпечени с необходимия счетоводен, складов и ТРЗ софтуер.

Ценим времето на своите клиенти и им предоставяме цифров сертификат за универсален електронен подпис, с които извършваме обмен на данни с cialis prix основните държавни институции.

Предлагаме електронно банкиране, както и обмяна на информация и документация с клиентите ни по електронен път.

Лоялността и прецизността в работата ни е довела до дългогодишни отношения с нашите клиенти от създаването ни до днес.