ЦЕНИprices

За да улесни своите бизнес клиенти и подпомогне планирането на разходите, ИКО ПЛЮС ООД създаде счетоводни пакети, които изцяло покриват нуждите на бизнеса. Вие сами можете да прецените от кой пакет имате нужда, съобразно вашите
потребности и обем на бизнеса.

Пакетите са създадени на принципа „всичко включено в цената“ и избирайки един от тях вие осигурявате на вашата компания адекватно счетоводно обслужване, съответствие на бизнес дейностите ви с данъчното, трудовото и осигурителното законодателство. Вие плащате пакетна цена. Ние не таксуваме нашите клиенти допълнително за всяка операция или услуга, която ползват, всичко е включено в пакетите.

Цените са разделени в следните категории:

1. Фирми регистрирани по ЗДДС
2. Услуги по администриране на персонала
3. Счетоводни услуги за ЮЛНЦ
4. Фирми нерегистрирани по ЗДДС
5. Европейски проекти – по договаряне

online free plagiarism checkeressay online service