КОНТАКТИ

Контакти

Контакти

тел.: 02 9898055
e-mail: info@icoplus.bg
e-mail: icoplus@abv.bg
бул. Македония №22, ет.4, ап.11
София, 1606

Невена Филипова
Управляващ съдружник
e-mail: nevena@icoplus.bg
тел.: +359 889 460 011

Радослава Петрова-Илиева
Управляващ съдружник
e-mail: radoslava@icoplus.bg
тел.: +359 898 971 704

Ралица Кюлханджиева
Управляващ съдружник
e-mail: ralitsa@icoplus.bg
тел.: +359 889 855 118